Franz Jäger Brannsafe 36L


 • Brannsikker papir
 • Brannsikker data
 • Sprutsikker
 • Falltestet
 • Trenger ikke nødnøkkel
 • Masterkodegaranti

5.850,- inkl. mva.

FRANZ JÄGER
Franz Jäger Brannsafe 36L leveres standard med elektronisk lynrask digital kodelås. Nødvendige batterier 4 x AAA følger med i leveransen. Branntestet etter norm NT Fire 017 (Norsk og nordisk standard) som har de strengeste krav til brannsikring. I tillegg er alle Franz Jäger Brannsafe falltestet fra 9 meters høyde i glødende tilstand. Klargjort for fastbolting mot gulv. Bolter og plugger følger med i leveransen. Skal du ikke forankre skapet så bør du fylle forankringshullene med brannkitt. Franz Jäger Brannsafe blir produsert i galvanisert stål som bidrar til at rust ikke forekommer. Brannsikret med styronitt F, som er det blandt de mest moderne isolasjonsmaterialene på markedet. Franz Jäger Brannsafe er i tillegg konstruert med buede spesialkonstruerte falser på utsatte steder for å forhindre flammer og varmegjennomgang samt stoppe varme gasser fra å trenge inn i skapet. Denne konstruksjonen gjør i tillegg at brannsafene er ekstra forsterket mot innbrudd.

KVALITET
Flere safeprodusenter anbefaler at deres safer bør og må stå med åpen dør 1 time pr mnd for utlufting. Dette for å unngå vond lukt, muggdannelse og korrosjon forårsaket av at skapene er for tette. For tett konstruksjon kan bety mugg på papirer, korrosjon på mynter, smykker og andre verdigjenstander. Franz Jäger Brannsafe har styronitt fyllingsmateriale og spesialfalser i overgang mellom chassi og dør, konstruksjonen betyr at problemene over ikke er tilfelle dersom valget faller på Franz Jäger Brannsafe.

TESTER OG GODKJENNINGER
Brannklasse P 60 minutter papir NT Fire 017
Brannklasse D 60 minutter data (USB, harddisk og minnepinner)
ISO sertifisert produksjon
Godkjent test for vanntetthet WST (sprutsikre)
Falltestet fra 9 meters høyde

FORKLARING AV GODKJENNINGENE OVER

NT Fire 017 Papir
Dette er en internasjonalt anerkjent test der brannsafen utsettes for en brann på 1000 grader. En brannsafe som er merket med dette sertifikatet (NT Fire 017) skal i tillegg informere om hvor lenge safen motstår (30/60/90/120 minutter) 1000 grader uten at temperaturen overstiger 150 grader inne i skapet.

NT Fire 017 Data
Samme som over, men for å beskytte datamedier skal temperaturen inne i skapet ikke overstige 50 grader innenfor gitte antall minutter. Viktig test for teknologi og data som plasseres i safen.

Dropptest
Denne testen er spesielt viktige dersom du har brannsafen din stående over bakkeplan. En brannsafe med dette sertifikatet tåler et fall på 9 meter i glødende tilstand uten at brannsafen kollapser.

Test for sprutsikkerhet (WST)
I forbindelse med slukningsarbeider så er det viktig at brannsafen også beskytter innholdet mot vann. Med dette sertifikatet tåler brannsafen din vannsprut på 80 liter pr minutt i en varighet på 30 minutter uten at vann trenger inn i brannsafen.

VIKTIGE MOMENTER FOR FRANZ JÄGER BRANNSAFE

 • Etter branngaranti
 • 100% Masterkodegaranti
 • Klargjort for fastbolting (velg med brannkitt dersom du ikke skal forankre skapet)
 • Forankringsbolter følger med i leveransen
 • På Franz Jäger Brannsafe slipper du nødnøkkel for å bytte batterier
 • Galvaniserte plater gir ekstra rustbeskyttelse
 • Spesialkonstruksjon for å hindre inntrenging av flammer, varme gasser etc.
 • Ved batteribytte glemmer ikke safen opprinnelig kode

INNREDNING
1 skuff
1 hylle justerbar i høyden
Kapasitet 4-5 ringpermer
Nøkkeloppheng på baksiden av hoveddør

Mål i mm H B D Vekt Volum
Utv.mål 522 404 440 53 kg
Inv.mål 410 300 300 36 L

Kategori:

 

__PRESENT__PRESENT__PRESENT__PRESENT__PRESENT__PRESENT

__PRESENT